IX: 48 hours in Naxçivan

oktober 19, 2019

Coming soon…

Day 1: Naxçıvan and Qarabağlar

Yusif Küseyir oğlu türbəsi

Coming soon…

Nuh peyğəmbər türbəsi

Coming soon…

Naxçıvan qalası

Coming soon…

Xan Sarayı

Coming soon…

Möminə Xatun türbəsi

Coming soon…

Hüseyn Cavid məqbərəsi

Coming soon…

Bayraq Meydanı Muzeyi

Coming soon…

Atabəylər Cümə məscidi

Coming soon…

Qarabağlar: Qarabağlar türbəsi

Coming soon…

Day 2: Southern Naxçivan

Culfa: Gülüstan türbəsi

Coming soon…

Xanəgah: Əlincəçay xanəgahı

Coming soon…

Xanəgah: Əlincə qalası

Coming soon…

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Go top